Nhận xét về Cách thêm liên kết Amazon tự động trong WordPress để kiếm thêm tiền của Michael Brockbank

Trả lời Debashree Dutta.

Tôi không chắc liệu đó có phải là một tùy chọn thực tế cho plugin này hay không. Bạn có thể phải liên hệ với nhà phát triển để xem liệu đây có phải là một tính năng sắp ra mắt hay không. Nhưng tôi đồng ý, một ngôn ngữ tự động sẽ rất tuyệt. Sau đó, một lần nữa, với sự phổ biến của VPN ngày nay, nó có thể gây ra quá nhiều rắc rối cho các nhà phát triển và Amazon.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.