Hướng dẫn tải sản phẩm

A. TẢI SẢN PHẨM ĐỐI VỚI TÀI KHOẢN THÀNH VIÊN

  1. Truy cập trực tiếp vào sản phẩm muốn tải xuống
  2. Kéo xuống phía dưới – đến phần mô tả sản phẩm
  3. Bấm vào tab Downloads
  4. Tải file của bạn về

B. TẢI SẢN PHẨM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA LẺ

  1. Đăng nhập vào Tài khoản của bạn vào hệ thống
  2. Bấm vào Tài khoản phía trên màn hình và chọn mục Tải xuống để tải sản phẩm mà bạn đã mua
  3. Tiến hành download sản phẩm về tại tab Tải về