Chính sách hoàn lại tiền

Nếu bạn yêu cầu hoàn lại tiền thì chúng tôi sẽ tiến hành hoàn lại tiền vào cùng ngày. Sẽ không có bất kỳ khoản hoàn trả nào được xử lý sau 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

“Được đảm bảo bắt đầu hoàn lại tiền của bạn trong cùng ngày”

Tôi đã mua một sản phẩm, tôi có thể yêu cầu hoàn lại tiền không?

Có, chúng tôi hoàn lại tiền sau khi đơn đặt hàng được hoàn thành và sản phẩm được gửi đi. Với tư cách là khách hàng, nếu bạn nhận thấy rằng sản phẩm bạn đã mua không hoạt động, hãy đưa ra yêu cầu hoàn lại tiền tại hotro@tainguyenwp.net

Lưu ý – Đảm bảo rằng sản phẩm bạn mua không phải là sản phẩm Premium key. Vì vậy, bạn không thể yêu cầu hoàn lại tiền cho Premium key.

Chúng tôi không hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

  • Bạn không thể cài đặt theme hoặc plugin bạn đã tải xuống.
  • Một chủ đề hoặc một plugin bằng cách nào đó không hoạt động hoặc không tương thích với Hosting và WordPress của bạn.
  • Chủ đề hoặc plugin yêu cầu giấy phép hoặc mã mua.
  • Bạn đã làm cho trang web của mình bị hỏng khi cài đặt một chủ đề hoặc một plugin.

Chúng tôi cung cấp phương tiện kỹ thuật số (“Phần mềm”) có thể được tải xuống ngay sau khi đơn đặt hàng của bạn được thực hiện. Không có bất kỳ “thời gian dùng thử” hoặc “thời gian gia hạn” nào sau khi mua bất kỳ sản phẩm.

Một khi bạn đã mua phần mềm, không có cách nào được gọi là “trả lại” nó. Trong trường hợp chúng tôi không thể giải quyết vấn đề của bạn hoặc sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn không hoạt động (sản phẩm bị hư hỏng), tất cả các khoản hoàn trả sẽ được TainguyenWp.net thực hiện ngay trong ngày.

Có thể mất đến 3-7 ngày để nhận được tiền hoàn lại trong tài khoản hoặc phương tiện thanh toán của bạn tùy thuộc vào phương tiện thanh toán và vị trí ngân hàng của bạn.