Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được viết để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin của bạn. Vì luật công nghệ và quyền riêng tư luôn thay đổi, nên đôi khi chúng tôi có thể cập nhật chính sách này. Ngày của bản sửa đổi cuối cùng có thể được tìm thấy ở chân trang. Nếu bạn tiếp tục sử dụng TainguyenWP sau khi những thay đổi này được đăng, bạn đồng ý với chính sách đã sửa đổi.

Bằng cách đăng ký bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào doTainguyenWP cung cấp (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và Điều khoản dịch vụ của TainguyenWP. Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa bạn (và khách hàng của bạn, chủ lao động hoặc một tổ chức khác nếu bạn đang đại diện cho họ) với tư cách là người dùng Dịch vụ (được gọi là “bạn” hoặc “ tổ chức của bạn”) và TainguyenWP và các chi nhánh của nó. Nếu chúng tôi thêm bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào vào Dịch vụ của mình, chúng cũng sẽ phải tuân theo chính sách này.

Chúng tôi sẽ giữ Thông tin Cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự tồn tại, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn khi được pháp luật cho phép và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin đó.

Thông tin do TainguyenWP thu thập:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nhất định về khách truy cập và người dùng TainguyenWP.

Các loại thông tin phổ biến nhất mà chúng tôi thu thập là những thứ như: Tên người dùng, địa chỉ email, các chi tiết liên hệ khác, thông tin thanh toán như chi tiết đại lý thanh toán, chi tiết giao dịch, truy vấn hỗ trợ và dữ liệu phân tích trang web.

Nếu bạn chọn đăng ký nhận bản tin điện tử miễn phí của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email của bạn và nếu bạn chọn cung cấp, mã zip hoặc mã bưu điện.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để phục vụ tài khoản của bạn, xác minh danh tính của bạn, xử lý giao dịch, nâng cao Dịch vụ của chúng tôi, quản lý các vấn đề pháp lý và hoạt động của chúng tôi và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Khi nào chúng tôi thu thập thông tin này?

Chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc tham gia với chúng tôi qua email, biểu mẫu web, tin nhắn tức thì, điện thoại hoặc đăng nội dung trên trang web của chúng tôi (bao gồm cả diễn đàn và blog). Chúng tôi cũng thu thập bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi.

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi qua TainguyenWP, khi bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó theo chính sách này và điều khoản dịch vụ. Bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân khi hoàn tất đăng ký thành viên và mua đăng ký, đăng ký nhận bản tin, danh sách email, gửi phản hồi, tham gia cuộc thi, điền vào bản khảo sát hoặc gửi thông báo cho chúng tôi.

Thông tin từ cookie

Cookie là gì? Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Mỗi thiết bị truy cập vào trang web của chúng tôi đều được chúng tôi gán một cookie khác nhau. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của trang web này.

Tại sao và khi nào TainguyenWP sử dụng cookie?

Chúng tôi sử dụng cookie để nhận dạng thiết bị của bạn và cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa. Chúng tôi làm điều này để chúng tôi có thể nhớ các cài đặt của bạn, chẳng hạn như tên người dùng của bạn cho khu vực thành viên và để bạn luôn đăng nhập vào tài khoản của mình. Chúng tôi không sử dụng cookie để theo dõi bạn. Các cookie chúng tôi sử dụng là cookie “phiên”, được sử dụng để tùy chỉnh giao diện của trang web theo sở thích tùy chỉnh của riêng bạn.

Trong khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ theo dõi:

 • Các sản phẩm bạn đã xem: ví dụ: chúng tôi sẽ sử dụng điều này để hiển thị cho bạn các sản phẩm bạn đã xem gần đây
 • Vị trí, địa chỉ IP và loại trình duyệt: chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích như ước tính thuế và giao hàng

Chúng tôi cũng sẽ sử dụng cookie để theo dõi nội dung giỏ hàng trong khi bạn duyệt trang web của chúng tôi.

Khi bạn mua hàng từ chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin bao gồm tên, địa chỉ email, chi tiết thẻ tín dụng/ thanh toán và thông tin tài khoản tùy chọn như tên người dùng và mật khẩu. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này cho các mục đích, chẳng hạn như:

 • Gửi cho bạn thông tin về tài khoản của bạn và đặt hàng
 • Trả lời các yêu cầu của bạn, bao gồm cả tiền hoàn lại và khiếu nại
 • Xử lý các khoản thanh toán và ngăn chặn gian lận
 • Thiết lập tài khoản của bạn cho cửa hàng của chúng tôi
 • Tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi có, chẳng hạn như tính thuế
 • Cải thiện dịch vụ cửa hàng của chúng tôi
 • Gửi cho bạn các thông điệp tiếp thị, nếu bạn chọn chọn tham gia, hãy nhận chúng

Nếu bạn có tài khoản và bạn đăng nhập vào trang web này, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn tạo một tài khoản, chúng tôi sẽ lưu tên và địa chỉ email của bạn, những địa chỉ này sẽ được sử dụng để điền thông tin thanh toán cho các đơn đặt hàng trong tương lai. Chúng tôi  KHÔNG  lưu trữ thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn cũng như không có thông tin này vì giao dịch hoàn toàn là giữa bạn và nhà cung cấp cổng và giao dịch này được kết thúc trên trang web của nhà cung cấp cổng.

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua PayPal. Khi xử lý thanh toán, một số dữ liệu của bạn sẽ được chuyển đến PayPal, bao gồm thông tin cần thiết để xử lý hoặc hỗ trợ thanh toán, chẳng hạn như tổng số tiền mua hàng và thông tin thanh toán.

Vui lòng xem  Chính sách quyền riêng tư của PayPal  để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi cũng chấp nhận thanh toán qua Stripe. Khi xử lý thanh toán, một số dữ liệu của bạn sẽ được chuyển đến Stripe, bao gồm thông tin cần thiết để xử lý hoặc hỗ trợ thanh toán, chẳng hạn như tổng số tiền mua hàng và thông tin thanh toán.

Vui lòng xem  Chính sách quyền riêng tư của Stripe  để biết thêm chi tiết.

Chúng tôi thường lưu trữ thông tin về bạn miễn là chúng tôi cần thông tin cho các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó, và chúng tôi không bắt buộc phải tiếp tục lưu giữ thông tin đó. Ví dụ: chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin đơn đặt hàng trong sáu (6) năm cho mục đích thuế và kế toán. Điều này bao gồm tên và địa chỉ email của bạn.

Nếu bạn có tài khoản và bạn đăng nhập vào trang web này, chúng tôi sẽ đặt một cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ thông tin đăng nhập”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Google Analytics

Trang web của chúng tôi sử dụng Google Analytics, một dịch vụ truyền dữ liệu lưu lượng truy cập trang web đến các máy chủ của Google ở ​​Ireland. Google Analytics không xác định người dùng cá nhân hoặc liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Chúng tôi sử dụng các báo cáo do Google Analytics cung cấp để giúp chúng tôi hiểu lưu lượng truy cập trang web và việc sử dụng trang web.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách được mô tả trong  Chính sách quyền riêng tư của Google  và cho các mục đích nêu trên. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics nếu bạn tắt hoặc từ chối cookie, tắt JavaScript hoặc  sử dụng dịch vụ chọn không tham gia do Google cung cấp

Ai trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập

Các thành viên trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: Quản trị viên và Quản lý cửa hàng có thể truy cập:

 • Thông tin đặt hàng như những gì đã được mua, khi nó được mua và;
 • Thông tin khách hàng như tên, địa chỉ email và thông tin thanh toán của bạn.

Các thành viên trong nhóm của chúng tôi có quyền truy cập vào thông tin này để giúp hoàn thành đơn đặt hàng, xử lý tiền hoàn lại và hỗ trợ bạn.

Khi nào và tại sao chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân với các bên thứ ba?

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có tên bên dưới để xử lý và lưu trữ dữ liệu của bạn:

Sparkpost , chúng tôi sử dụng để gửi email giao dịch của mình. Email giao dịch là email chúng tôi gửi để truyền tải thông tin về tài khoản của bạn. Đó có thể là những thứ như biên nhận thanh toán, mật khẩu, thông báo đăng ký đã được gia hạn, bị tạm ngưng hoặc bị từ chối, v.v. Sparkpost không lưu trữ nội dung của email nhưng họ theo dõi xem email đã được nhận hay chưa. Đây là chính sách bảo mật của họ –  https://www.sparkpost.com/policies/privacy/

Bạn có thể xóa tên mình khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký khỏi danh sách này” ở cuối bất kỳ email nào bạn nhận được.

Cloudflare, là một dịch vụ phân phối và tối ưu hóa lưu lượng được cung cấp bởi CloudFlare Inc.

Cách CloudFlare được tích hợp có nghĩa là nó lọc tất cả lưu lượng truy cập thông qua máy chủ của chính nó, tức là giao tiếp giữa trang web này và trình duyệt của Người dùng, đồng thời cho phép thu thập dữ liệu phân tích từ trang web này.

Ủy ban Châu Âu  – nếu bạn là khách hàng doanh nghiệp ở Châu Âu có số VAT thì chúng tôi sử dụng công cụ hải quan của EC để kiểm tra xem số đó có hợp lệ không. Bạn có thể xem công cụ tại đây:  http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Xero  – chúng tôi sử dụng dịch vụ Xero cho các chức năng kế toán, ghi sổ và thuế của mình. Dịch vụ này lưu trữ tên, địa chỉ email và giao dịch tài chính của bạn, cho phép chúng tôi tuân thủ các yêu cầu pháp lý và thuế của chúng tôi. Bạn có thể đọc chính sách bảo mật của họ tại đây:  https://www.xero.com/us/about/terms/

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin chi tiết của bạn do các ngoại lệ pháp lý sau:

Thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với bên thứ ba để ngăn chặn, điều tra hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, gian lận bị nghi ngờ, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác liên quan đến Dịch vụ, hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.

Thông tin cá nhân cũng có thể được chia sẻ với một công ty mua lại doanh nghiệp của chúng tôi, cho dù thông qua sáp nhập, mua lại, phá sản, giải thể, tổ chức lại hoặc các giao dịch hoặc thủ tục tương tự khác. Nó cũng có thể được chia sẻ với các cố vấn chuyên nghiệp của chúng tôi (luật sư, kế toán, v.v.) hoặc với các cơ quan quản lý và cơ quan chính phủ.

Yêu cầu qua email

Nếu bạn đã gửi email hoặc viết thư cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ giữ lại email hoặc thư đó để có đủ thời gian giải quyết thắc mắc của bạn. Sau khi vấn đề đã được kết thúc, email hoặc thư sẽ được xóa một cách an toàn. Chúng tôi thường thực hiện việc này ngay lập tức nhưng trong bất kỳ trường hợp nào trong khung thời gian một trăm tám mươi (180) ngày.

Chúng tôi  KHÔNG  sử dụng bất kỳ thông tin nào được gửi cho chúng tôi qua email hoặc thư cho các mục đích tiếp thị.

Chúng tôi sẽ làm gì với Thông tin cá nhân của bạn khi bạn chấm dứt mối quan hệ với chúng tôi?

Nếu tài khoản vẫn không hoạt động trong một trăm tám mươi (180) ngày thì tài khoản đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi trừ khi bạn liên hệ với chúng tôi để yêu cầu khác. Bạn cũng có thể đóng tài khoản mà bạn có với chúng tôi bất kỳ lúc nào. Để thực hiện yêu cầu truy cập, sửa chữa hoặc đóng cửa, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ ở cuối chính sách này.

Chúng tôi cũng lưu giữ các bản sao lưu liên tục trong chín mươi (90) ngày đối với hệ thống của mình, sau thời điểm chúng được xóa an toàn và chúng tôi lưu giữ các tệp nhật ký (nhật ký máy chủ và nhật ký tải xuống) trong một trăm tám mươi (180) ngày sau thời điểm chúng được xóa an toàn.

Chúng tôi sẽ tiếp tục lưu trữ các bản sao lưu trữ của các giao dịch tài chính trước đây của bạn chỉ cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và trong khoảng thời gian sáu (6) năm để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và tài chính của chúng tôi.

Lưu ý rằng mọi đơn hàng đang chờ xử lý, không thành công hoặc bị hủy sẽ tự động bị xóa sau khoảng thời gian ba mươi (30) ngày. Bản sao của những đơn đặt hàng này do không xử lý được sẽ không được lưu trữ sau khoảng thời gian ba mươi (30) ngày này.

Những gì chúng tôi không làm với Thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không và sẽ không bao giờ chia sẻ, tiết lộ, bán, cho thuê hoặc cung cấp Thông tin Cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính họ.

Chúng tôi không sử dụng Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn hoặc khách hàng của bạn để liên hệ hoặc tiếp thị cho khách hàng của bạn hoặc trực tiếp cạnh tranh với bạn. Tuy nhiên, TainguyenWP có thể liên hệ hoặc tiếp thị cho khách hàng của bạn nếu chúng tôi lấy thông tin của họ từ một nguồn khác, chẳng hạn như từ chính khách hàng.

Làm cách nào để chúng tôi bảo mật Thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành về quản lý bảo mật thông tin để bảo vệ thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin tài chính, sở hữu trí tuệ và bất kỳ Thông tin cá nhân nào khác được giao cho chúng tôi. Tất cả thông tin cá nhân được mã hóa hoàn toàn và được lưu trữ tại các vị trí an toàn ngoài trang web ‘không có kiến ​​thức’. Hệ thống bảo mật thông tin của chúng tôi áp dụng cho con người, quy trình và hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở quản lý rủi ro.

Chúng tôi KHÔNG lưu trữ thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn cũng như không có thông tin này vì giao dịch hoàn toàn là giữa bạn và nhà cung cấp cổng và giao dịch này được kết thúc trên trang web của nhà cung cấp cổng.

Trong trường hợp có vi phạm dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khách hàng và các cơ quan có liên quan ngay khi chúng tôi biết được điều đó nhưng trong mọi trường hợp không muộn hơn 72 giờ.

Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Bạn giữ tất cả các quyền đối với Thông tin cá nhân của mình và có thể truy cập bất cứ lúc nào. Ngoài ra, TainguyenWP thực hiện các bước hợp lý để cho phép bạn chỉnh sửa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân được cho là không chính xác hoặc không đầy đủ. Nếu bạn có tài khoản trên trang web này, bạn có thể yêu cầu nhận tệp đã xuất của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có quyền được lãng quên. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho các mục đích quản trị, pháp lý hoặc bảo mật. Chúng tôi tự động xóa các tài khoản đã hết hạn theo chính sách của chúng tôi được nêu chi tiết ở trên nhưng nếu bạn muốn tài khoản của mình được xóa sớm hơn, hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết bên dưới và chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày.