Cách sử dụng giao thức POP3, SMTP và IMAP

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về ba giao thức phổ biến nhất: POP3, SMTP và IMAP. Với sự hiểu biết cơ bản này, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định sáng suốt khi tạo tài khoản email.

Sử dụng giao thức email POP3

Giao thức Bưu điện phiên bản 3, viết tắt là POP3, là một trong những phương thức phổ biến nhất để nhận email. Trong giao thức này, tin nhắn của bạn được tải trực tiếp xuống thiết bị và có thể đọc được ngay cả khi bạn không trực tuyến. Điều này thuận tiện trong nhiều cài đặt, đặc biệt nếu bạn đang ở khu vực có kết nối internet không thường xuyên.

Vì POP3 tải xuống thư nên bạn không phải lo lắng về việc máy chủ email của mình bị đầy. Nếu có hạn ngạch trên tài khoản lưu trữ của bạn cho tin nhắn, hạn ngạch này có thể đầy theo thời gian. Mặt khác, bạn có thể đặt phần mềm như Outlook để lại một bản sao của thư trên máy chủ. Điều này hữu ích nếu bạn sử dụng nhiều thiết bị trong ngày.

Cổng an toàn thường được sử dụng để truy xuất email POP3 là 995.

Sử dụng giao thức email SMTP

Mặc dù POP dùng để truy xuất email, nhưng Giao thức truyền thư đơn giản hoặc SMTP là phương pháp tiêu chuẩn để gửi email.

Cổng an toàn thường được sử dụng để gửi e-mail qua SMTP là 465.

Sử dụng giao thức email IMAP

Giao thức truy cập thư Internet, hay IMAP, là một hệ thống, thay vì tải xuống email như trong POP3, cung cấp chế độ xem trực tiếp của máy chủ email. Điều này thuận tiện nếu bạn sử dụng điện thoại thông minh và hệ thống máy tính để truy cập email. Thay vì tải xuống thư và xóa chúng khỏi máy chủ, IMAP giữ mọi thứ trực tuyến.

Một nhược điểm của IMAP là bạn cần có kết nối internet để sử dụng nó. Sự đánh đổi là tốc độ và tính linh hoạt mà IMAP cung cấp.

Cổng an toàn thường được sử dụng để truy xuất email IMAP 993.


Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.